Czy zarobki osób, które szyją twoje ubrania,
wystarczają im na życie?
 
Ankietowane marki
Marka (marki będące jej własnością) Siedziba główna
93%
badanych marek nie zapewnia pracownikom branży odzieżowej godnej płacy
Godne płace
Nie głodowe płace
Większości pracowniczek i pracowników przemysłu odzieżowego nie stać na zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb. Sprawiedliwa zapłata za pracę jest jednym z podstawowych praw człowieka, ale żadna z największych marek odzieżowych nie płaci szwaczkom i innym pracownikom fabryk pensji wystarczających na życie.
Stop
nierównościom płacowym

80% zatrudnionych w przemyśle odzieżowym to kobiety. Na ogół zarabiają mniej niż mężczyźni wykonujący tę samą pracę. Nierówności płci są głęboko zakorzenione w nierównowadze sił w tym sektorze, a nierówności płacowe wiążą się bezpośrednio z przemocą werbalną, fizyczną i seksualną wobec kobiet.

Przeczytaj więcej o kwestii płci w kontekście płac
Przetrwanie
w obliczu kryzysu

Marki od dziesięcioleci czerpią zyski z głodowych płac, pozostawiając pracowniczki i pracowników przemysłu odzieżowego bez zabezpieczeń w tych niepewnych czasach. Kryzys związany z pandemią wirusa Covid-19 pokazał jak na dłoni społeczno-ekonomiczne nierówności tego sektora, szczególnie dotykające milionów ludzi skazanych na pracę bez ochrony prawnej.

Nasze postulaty