Kim jesteśmy

Clean Clothes Campaign to globalna sieć zajmująca się poprawą warunków pracy i wzmacnianiem pozycji pracowników w światowym przemyśle odzieżowym.

Od 1989 roku CCC działa na rzecz przestrzegania podstawowych praw pracowników. Edukujemy i mobilizujemy konsumentów, prowadzimy lobbing skierowany do firm i rządów państw, a także zapewniamy bezpośrednie wsparcie solidarnościowe pracownikom walczącym o swoje prawa i domagającym się lepszych warunków pracy.

Jako oddolna sieć zrzeszająca setki organizacji i związków zawodowych, zarówno w krajach produkcji odzieży, jak i na rynkach konsumenckich, potrafimy wskazać lokalne problemy i opracować strategie kampanii wspierających pracowników w osiąganiu ich celów. Współpracujemy także z podobnymi kampaniami i grupami działającymi na rzecz praw pracowniczych.

Wszyscy pracownicy – bez względu na płeć, wiek, kraj pochodzenia, status prawny, status zatrudnienia, miejsce pracy i wszelkie inne kwestie – mają prawo do dobrych, bezpiecznych warunków pracy, w której mogą korzystać ze swojego podstawowego prawa do swobodnego zakładania związków zawodowych i negocjacji zbiorowych, a także zarabiania godnej płacy, umożliwiającej godne życie.

Partners